Места
Организатори
Общи условия

Моля, прочетете внимателно Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall преди да направите Вашата регистрация и/или Вашата поръчка.

Тези условия се отнасят до ползване на Интернет страницата eTicketsMall от крайните потребители. С ползването на Интернет страницата eTicketsMall (освен в случай на първо четене на тези Условия), Потребителят е заявил, че е съгласен с условията и правилата и е съгласен с използването на Интернет страницата eTicketsMall в съответствие с тях. Правото на ползване на тази Интернет страница е лично право на Потребителя и не може по никакъв начин да се прехвърля на други физически или юридически лица. Потребителят носи лична отговорност за опазване на поверителността на паролите, където те съществуват като такива. Потребителят е запознат с факта, че въпреки че Интернет като цяло е относително надеждна среда, понякога води до прекъсване на услугата или събития извън контрола на eTicketsMall. По този начин, eTicketsMall не може да бъде държан отговорен за загуба на данни, които могат да възникнат по време на предаване на информация в Интернет. Въпреки че целта на eTicketsMall е да e на разположение 24 часа дневно и 7 дни в седмицата, понякога Интернет страницата може да бъде недостъпна по всякакви причини, включително и рутинни процедури по нейното поддържане. Потребителят се съгласява и признава, че по причини, които са под, така и извън контрола на eTicketsMall, достъпът до Интернет страницата понякога може да бъде прекъснат, временно недостъпен или изключен.

eTicketsMall си запазва правото по всяко време да измени или отмени всеки сегмент, включително, без ограничение, съдържание, часове на достъп и оборудване, необходими за достъп или ползване на тази Интернет страница. Освен това, eTicketsMall може да спре да изпраща някаква информация, или всякакъв вид информация, може да промени или отмени всеки метод за предаване на данни и може да промени скоростта на пренос на данни, както и на други техни характеристики.

Чрез използването на тази Интернет страница, вие декларирате, че сте запознати и съгласни с условията и правилата, изложени тук.

Веднъж закупени, билетите не могат да бъдат върнати и средствата за тях няма да бъдат възстановени, освен в случаите, изрично описани по-долу.

Ако имате каквито и да е неясноти или въпроси, моля да отправите запитване на info@eticketsmall.com преди да продължите с използването на Интернет страницата eTicketsMall.

Ако имате каквито и да е възражения по отношение на някоя от клаузите в Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall, моля незабавно да прекратите използването на тази страница.

С регистрацията си в eTicketsMall Потребителят декларира, че е прочел, разбира и приема Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall и не може да се позовава на неразбиране или неясноти по текста и смисъла на условията, посочени по-долу.  С регистрацията си в eTicketsMall Потребителят декларира съгласието си предоставената от него лична информация да се използва от eTicketsMall и трети страни, в съответствие с условията, указани в Политиката за защита на лични данни.

От момента на регистрация се счита, че между Потребителя и eTicketsMall съществува правно валиден договор, изрична писмена форма на който не е необходима, към който се прилагат посочените в eTicketsMall Общи условия и Политика за защита на лични данни.

eTicketsMall си запазва правото да променя Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall без предизвестие.

Потребителят има право едностранно да прекрати договора си с eTicketsMall по всяко време, без предизвестие, при установяване на неприемливи за него клаузи от Общите условия и Политиката за защита на лични данни и/или при нежелание да продължава да използва услугите на eTicketsMall с деактивиране на регистрацията си в eTicketsMall.

eTicketsMall си запазва правото на едностранно прекратяване на договора от своя страна без предизвестие при наличие на злонамерено действие от страна на Потребителя спрямо eTicketsMall и/или негови партньори, както и при нарушение на Общите условия.
На базата на предишни регистрирани като недобронамерени действия на даден потребител, системата на eTicketsMall може да го категоризира като „нелоялен” и автоматично да блокира регистрацията му.

Интернет страницата eTicketsMall и всички елементи от нея, в това число, но не само: дизайн, софтуер, бази данни и т.н. представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Норикум ООД.

Общите условия за ползване на Интернет страницата eTicketsMall не включват Общите условия на Организатора на събитието. Задължение на Потребителя е да се запознае с тях преди поръчката на билета.

Променящите се условия
eTicketsMall си запазва правото по всяко време, без предупреждение, ако сметне за необходимо, да отмени или да промени всяко едно от тук изброените условия за използване и/или Политиката за защита на лични данни. Такива промени могат да включват наред с друго, въвеждането на някои такси и тарифи. Ето защо, съветваме Потребителите отново да прочетат информацията, съдържаща се в Общите условия за ползване и поверителност, както и да се информират за тези промени. Моля, обърнете внимание, че ако се променят Условията за ползване и поверителност и вие продължите да използвате Интернет страницата eTicketsMall, това означава, че приемате Условията за ползване и поверителност, които в момента са валидни. Всякакво изменение или заличаване на реда и условията влизат в сила незабавно, след публикуване на Интернет страницата eTicketsMall.

Оборудване
Потребителят е отговорен за закупуване и поддръжка на компютърна техника, включително софтуер и хардуер, който притежава и използва, и други съоръжения, необходими за достъп и използване на Интернет страницата eTicketsMall, както и с всички свързани с тях разходи. eTicketsMall не носи отговорност за щети на Потребителя, които могат да са резултат от използването на Интернет страницата.

Поведение на Потребителя
Всяко действие на Потребителите, което се осъществява чрез Интернет страницата eTicketsMall, трябва да бъде в съответствие с настоящите Условия за ползване. Потребителите дават съгласието си да не използват Интернет страницата eTicketsMall за изпращане или предаване на всякакви материали, които заплашват или по някакъв начин нарушават правата на другите, всякакви материали, които в своята същност са незаконни, заплашителни, оскърбителни, опозоряващи, които нарушават или заплашват неприкосновеността на личния живот, които са вулгарни, неприлични или по друг начин нежелателни при тези обстоятелства, съобщения, които насърчават незаконни дейности, или по друг начин нарушават законите и такива, които съдържат реклама или оферта, без изричното, предварително писмено съгласие на eTicketsMall. Потребителите не трябва да използват Интернет страницата eTicketsMall като рекламират или извършват търговски, религиозни, политически или нетърговски реклами, включително и покана на потребители на Интернет страницата eTicketsMall да станат членове на други онлайн или офлайн услуги, включително такива, които са пряка или косвена конкуренция или потенциални конкуренти на eTicketsMall.

Интелектуална собственост
Всички материали, съдържащи се на Интернет страницата на eTicketsMall, са изключителна собственост на eTicketsMall, Норикум ООД и техните партньори, и могат да бъдат използвани само с изричното писмено разрешение на носителите на авторските права и на притежателите на права за търговските марки и/или дизайн. Всяко копиране, разпространение, предаване, публикуване, създаване на връзки или други със или без промени на тази Интернет страница, или части от нея, без изричното писмено съгласие на eTicketsMall, е строго забранено! Всяко нарушение на тези условия може да доведе до нарушаване на авторските права, права на търговска марка, или на други форми на правата върху интелектуалната собственост и може да доведе до иницииране на гражданско или търговско производство и/или наказателно преследване срещу извършителите.
Тази Интернет страница съдържа материали, защитени с авторско право, търговска марка, дизайн и друга информация, обхванати от други права на всяко физическо или юридическо лице, включително, но не само: текст, софтуер, снимки, видео материали, графики, музика, звук, както и цялото съдържание на Интернет страницата eTicketsMall, в съответствие с българските разпоредби. eTicketsMall е притежател на авторските права във връзка с избора, координацията, инсталацията и модернизацията на такива съоръжения, както и на права, свързани с оригиналното съдържание. Потребителят не може да модифицира, публикува, предава, участва в прехвърляне или продажба, създаване на производни произведения, или по някакъв начин да използва съдържанието, изцяло или частично. Потребителят може да изтегли, печата и съхранява материали с авторски права единствено за собствена употреба. Не се разрешава копиране, преразпределение, препредаване, публикуване или търговска експлоатация на изтеглен материал без изричното писмено съгласие на eTicketsMall и притежателя на авторските права.
eTicketsMall нямат задължение да информират Потребителя или да му помагат да определи дали даден материал е обект на авторско право. Потребителят е единствено и изключително отговорен за всички вреди, които могат да са резултат от нарушаване на авторски права, злоупотреба с търговска марка и други права на интелектуална собственост, или проблеми, възникнали във връзка с публикуването на този материал.

Гаранции и ограничение на отговорността
Потребителят дава съгласието си, че използването на тази Интернет страница се извършва изцяло на негов потребителски риск.
eTicketsMall, неговите филиали или някой от неговите служители, агенти, трети доставчици на услуги или лицензирани фирми не гарантират, че използването на тази Интернет страница ще бъде без прекъсвания или че ще бъде без грешки и не отговарят за последствията, които могат да възникнат от използването тази Интернет страница, точността, надеждността или съдържанието на всякаква информация, услуги или стоки чрез този сайт.
Това отказване от отговорност се прилага за всички вреди или наранявания, причинени от използването тази Интернет страница, грешки, изключване, прекъсване, изтриване, дефекти, забавяне на операции или предаване на компютърен вирус, прекъсване на бизнес линия, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп, или злоупотреба, прекратяване, неадекватно поведение, небрежност или други действия. Потребителят изрично приема, че Норикум ООД/eTicketsMall не носи отговорност за нападение, неподходящо или неправомерно поведение на други потребители или трети лица и че рискът от щети, до които могат да доведат гореизложените, са изцяло за сметка на Потребителя.
В никакъв случай персоналът на дружеството или други физически или юридически лица, участващи в създаването, производството или разпространението на тази Интернет страница, и/или свързаното с тях съдържание, както и софтуер, не носи отговорност за щети, които могат да бъдат резултат от използването на, благодарение на или от невъзможността да се ползва тази Интернет страница. Потребителят изрично потвърждава, че условията на настоящата глава се прилагат за цялото съдържание на Интернет страницата eTicketsMall.
Освен горепосочените условия, нито Норикум ООД, нито eTicketsMall или негови дъщерни дружества, доставчици на данни, или партньори, които редактират съдържанието, не носят отговорност, независимо от причината или продължителността, за грешки, неточности или други дефекти по отношение на информацията, съдържаща се в този сайт, и за всяко забавяне или прекъсване на предаването на информация на Потребителя за всякакви искове или загуби, произтичащи от използването на Интернет страницата eTicketsMall. Никоя от горните страни не носи отговорност за каквито и да е рискове или загуби, понесени от трети страни, включително пропуснати ползи.
Потребителят носи цялата отговорност да съхранява потребителското си име и парола и да не ги предоставя на никого. Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят никаква отговорност за последствията от предоставянето на тази информация от Потребителя на трети лица.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят никаква отговорност за неправомерна употреба на загубени или откраднати кредитни карти или други платежни средства.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят отговорност за влошаване и/или прекъсване на връзката с Интернет страницата eTicketsMall поради технически причини, поради действие или бездействие на трети страни, и/или влошаване качеството на предоставяните услуги от Интернет доставчици, прекъсване на електрическото захранване и/или на връзката с финансовите организации, през които се извършва плащането и други подобни.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят отговорност за евентуални такси и комисионни, които може да бъдат наложени от обслужващата Потребителя финансова организация (напр. банката на картодържателя), които следва да са определени в тарифата на съответната финансова организация.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят отговорност за евентуални здравословни рискове, които биха могли да възникнат във връзка със събитиетото, като светлинни ефекти, сила на звука, събиране на голяма група хора на едно място, транспортно произшествие и т.н.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят отговорност за евентуален отказан достъп на Потребителя до мястото на събитието в случаите, когато това се дължи на неспазване на изискванията, инструкциите, указанията и ограниченията, посочени от компетентните власти, Организатора и/или наети от него лица във връзка с осигуряване реда, сигурността и безопасността на провежданото събитие.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не гарантират пълнотата, надеждността и точността на информацията, поместена на eTicketsMall и не носят отговорност за евентуални щети в резултат на използването на eTicketsMall.
Норикум ООД и/или eTicketsMall не носят отговорност за сигурността и съдържанието на Интернет страници, линкове към които са поместени в eTicketsMall за улеснение на Потребителя.
Организаторите на събитията и съответно eTicketsMall, в качеството му на посредник при продажбата на билети за тези събития, си запазват правото за промяна в цените, репертоарите и/или участниците в събитията (където е приложимо) без предизвестие.

Надзор

eTicketsMall има право, но не и задължение, по всяко време да следи съдържанието на тази Интернет страница, включително всички чат стаи и форуми, които могат да бъдат включени като част от Интернет страницата, и да осигури съгласуваност и съответствие с тези условия и всички други правила, предписани от eTicketsMall, както и съответствие с приложимите законови, подзаконови или други нормативни актове. Без да ограничава гореизложеното, eTicketsMall си запазва правото да премахва материали по свое усмотрение, когато установи, че не са в съответствие с правилата, изложени тук.

Поверителност
Потребителят признава, че всички дискусии, оценки, коментари, лични съобщения, чат стаи и/или други начини за изпращане на съобщения или общуване помежду си (по-нататък - Общността) са публични, а не от частен характер, поради което служителите на eTicketsMall могат да следят потребителите и тяхната комуникация без тяхното знание или изрично разрешение. Чрез публикуване на коментари, съобщения или друга информация на тази Интернет страница, eTicketsMall има право да използва такива коментари, съобщения или информация за промоции, реклама, проучване на пазара, или всяка друга законно допустима цел.

Обезщетение
Потребителят се съгласява да не претендира за обезщетение и да не подвежда под отговорност Норикум ООД, eTicketsMall, техни филиали, както и техни отговорни лица, служители и агенти за каквито и да било претенции за щети и разходи, включително разходи за юридическо представителство, които могат да възникнат от използването на Интернет страницата eTicketsMall от Потребителя.

Прекратяване на бизнес отношенията
eTicketsMall може да прекрати бизнес отношенията си с някой от неговите потребители по всяко време. eTicketsMall си запазва правото незабавно да прекрати действието на всички пароли и сметки на Потребителя, в случай на неправомерно поведение на Потребителя, по свое усмотрение, което прецени, че е неприемливо, при всеки случай на нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя.

Юрисдикция
С използването на Интернет страницата eTicketsMall, Потребителят се съгласява, че всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия, или във връзка с тяхното изпълнение ще се разглежда само по българското право и компетентен да разглежда спора ще бъде българският съд.

Билети
eTicketsMall предлага единствено електронни билети, които Потребителят трябва да отпечата сам, със собствено оборудване и за своя сметка.
eTicketsMall не предлага билети за събития, чиито организатори не приемат електронни билети.
eTicketsMall не предлага разпечатване и изпращане на билети по куриер или по пощата и билети, закупени от eTicketsMall не могат да се получават от билетен център/офис на eTicketsMall.
Билетите, генерирани от системата на eTicketsMall, са с високо ниво на защита и всеки билет притежава уникален бар код и идентификационен номер.
Един билет, генериран от системата на eTicketsMall, може да се използва само веднъж за вход към мястото на събитието, след което бар кодът автоматично ще се деактивира от системата. Отговорността да защити билета си от копиране и кражба е изцяло на Потребителя.
В тази връзка, моля внимателно да прецените подходящия момент за отпечатване на Вашия билет, за да елиминирате опасността от кражба, повреждане или загуба на билета. Вашият билет ще се съхранява в „Моите билети”, достъпни по всяко време единствено от Вашия потребителски профил.
Билетите са валидни при цветен и при черно-бял печат, освен ако изрично не е указано друго.
За предпочитане е билетите да се отпечатват на лазерен принтер с цел да се елиминира опасността от повреждане на бар кода в резултат на възможно влияние на влага, светлина, топлина и др.
Билетите се разпечатват на хартия формат А4. Всяка промяна на размера на билета може да го направи невалиден.
Билетът е валиден от часа на извършеното плащане и генерирането на билета от системата на eTicketsMall до началния час на събитиетото, за което се отнася.
Отговорност на Потребителя е да се запознае с условията за вътрешен ред на Организатора и на мястото на провеждане на събитиетото и с ограниченията за внасяне на предмети, храни и напитки; ограниченията за възраст и всякакви други ограничения, свързани с осигуряване на реда, сигурността и безопасността на провеждане на събитиетото.
От съображения за сигурност, стандартно продажбата на билети е ограничена до определен брой билети за всяко събитие. В случай, че са Ви необходими повече билети, моля да ни пишете на info@eticketsmall.com.


Билети за хора с увреждания
Моля да проверите предварително дали се предлагат билети за хора с уреждания за събитиетото, което Ви интересува.
За повече информация, моля да ни пишете на info@eticketsmall.com.


Начини на плащане и доставка
Можете да платите Вашата поръчка по следните начини:
-    с кредитна/дебитна карта Maestro, MasterCard, Visa или Visa Electron;
-    чрез Ипей;
-    чрез Изипей.
След успешно плащане системата на eTicketsMall ще генерира билет под формата на pdf документ, който трябва да отпечатате на лист хартия формат А4.

Такси и комисионни
Таксата за обработка и комисионната се калкулират автоматично при оформянето на поръчката.
еTicketsMall си запазва правото да предлага билети за събития от изключителен интерес, осигуряването на които е свързано с допълнителни разходи за eTicketsMall. В такива случаи комисионната ще зависи от размера на допълнителните разходи по осигуряването на тези билети и ще бъде изрично указана във формата за поръчка.

Условия за връщане на билети при променени и отменени събития. Възстановяване на платените суми и компенсации.
В случаите, когато събитиетото, за което сте купили билети, е отменено, можете да върнете билета си. В тези случаи eTicketsMall съвместно с Организатора на събитиетото ще публикуват информация относно процедурата за възстановяване на стойността на билета.
В случаите, когато събитиетото, за което сте купили билети, е преместено на друга дата, обикновено можете да изберете дали да се възползвате от новата дата или да върнете билета си.
В случаите, когато е променено мястото на събитиетото, обикновено не се приема връщане на билети, но ще публикуваме информация за това, ако има такава възможност.
Връщането на билетите и възстановяването на стойността на билетите за тях са обвързани със срок, след изтичането на който не можете да получите парите си обратно. eTicketsMall ще публикува своевременно информация за процедурата по връщане на билети и възстановяването на средствата за тях, а Потребителят има ангажимента да следи за тази информация и да спази посочения от Организатора срок.
Отговорността за възстановяване на стойността на билетите при отлагане и/или отмяна на събитие е на Организатора/ите на събитиетото.
Норикум ООД/eTicketsMall е посредник, който продава билетите от чуждо име и за чужда сметка и, въпреки че ще положим максимални усилия да съдействаме за възможно най-бързо възстановяване на стойността на закупените от eTicketsMall билети в случай на отлагане и/или отмяна на събитие, Норикум ООД и eTicketsMall не носят отговорност за възстановяването им и не могат да се ангажират със срокове за това.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на каквито и да било други разходи, направени във връзка със събитиетото (например: транспортни разходи, предплатени нощувки и т.н.), освен стойността на самия билет, закупен от Интернет страницата eTicketsMall. Не само, че не може да претендира, но Потребителят декларира, че дава съгласието си за това след прочитане на Общите условия.
Потребителят не може да претендира за възстановяване стойността на билети или частична компенсация в случаите, когато се отмени участието на участник в събитие с повече от един участници (например: при отменено участие на изпълнител/-и във фестивал) при условие, че събитието се е състояло, дори и да се позовава на твърдения, че билетът е закупен именно заради отменилия участието си изпълнител.
Потребителят не може да претендира за каквито и да било компенсации от страна на Норикум ООД и/или eTicketsMall за претърпени загуби и щети в резултат на променено или отменено събитие.
В случаите, когато Организаторът на отложено/отменено събитие реши да възложи възстановяването на платената за билета сума на eTicketsMall, сумата за билетите се възстановява по банков път в използваната от Потребителя сметка при покупката им. eTicketsMall няма да възстановява суми касово.        
В такива случаи банковите такси за възстановяване на сумата е за сметка на Потребителя.
Възстановява се единствено стойността на билета. Таксите и комисионните, платени при покупката на билетите, не подлежат на възстановяване.

Рекламации
Оплаквания, свързани с предоставяните от eTicketsMall услуги, трябва да се направят писмено възможно най-рано, но не по-късно от 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Разни
В случай на несъответствие между българския вариант и превода на който и да е текст, поместен на eTicketsMall, в която и да е от преведените версии на eTicketsMall, с предимство се ползва българският текст.

Ако имате предложения за подобряване на предлаганите от нас услуги, оплаквания или по-специфични изисквания, моля да ни пишете на info@eticketsmall.com.
 

eTicketsMall регистрирана търговска марка на Норикум ООД.
ДДС № BG200653028
1510 София, Х. Димитър бл. 28
Тел: 02 4164414, 02 4721395
GSM: 0895 764873, 0882 520902
E-mail: info@eticketsmall.com

Валути