Места
Организатори
Актуализация на нашата Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни
Редакция 3
Дата на редакцията: 27 април 2018г.

Благодарим Ви, че използвате eTicketsMall!

Нашата мисия е да осигурим лесен, бърз и надежден достъп до билетите, които желаете. За тази цел събираме определена информация, която се използва само когато имаме правно основание за това и в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Събираме информация по няколко различни начина:
1. Когато ни я предоставите лично или ни разрешите да я получим
Когато се регистрирате или използвате eTicketsMall, Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва Вашето име и информация за връзка с Вас (имейл адрес и телефонен номер) и държава (необходима ни е за данъчни цели). Можете също така да изберете да споделите с нас пощенския си адрес. Ако купувате нещо от eTicketsMall, ние не събираме информация за картите, през които плащате, но съхраняваме информация за билетите, които сте купили. Въпреки че въвеждате рождената си дата при регистрацията, за да потвърдите, че не сте малолетни, ние не обработваме или прехвърляме тази информация по никакъв начин.

2. Ние получаваме и техническа информация, когато използвате eTicketsMall
Всеки път, когато използвате който и да е уебсайт, определена информация се създава и записва автоматично. Същото важи и когато използвате eTicketsMall. Използваме "бисквитки" (малки текстови файлове, изпратени от компютъра Ви всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, уникален за Вашия eTicketsMall профил или Вашия браузър). Например, ние използваме "бисквитки", за да съхраняваме Вашите езикови предпочитания или други настройки, така че да не се налага да ги настройвате всеки път, когато посещавате eTicketsMall.

Какво правим с информацията, която събираме:
Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугата. Необходимо е да използваме информацията Ви, за да:
Ви идентифицираме, когато използвате eTicketsMall, така че единствено Вие да имате достъп до билетите си по всяко време.
Понякога, в редките случаи на отмяна или отлагане на събитие, може да се наложи да се свържем с Вас по електронна поща или по телефона, за да обсъдим наличните опции и/или процедурите за възстановяване на сумата.
По подобни причини може да имаме правно основание да използваме информацията Ви по този начин. Тя е от съществено значение за характера на услугата, която предоставяме. Накратко, информацията ни е необходима, за да направим услугата възможна, и е в интерес на двете страни.
Имаме интерес и да подобряваме eTicketsMall, да поддържаме връзка с Вас и да защитаваме потребителите си. От време на време може да Ви изпращаме актуална информация за събития и новини по имейл и в зависимост от настройките Ви – абонамент за всички или някои от нашите бюлетини. Можете да активирате или да спрете да получавате такива бюлетини с отметките за всяка или всички теми от бюлетина в Моят профил/Моите листовки.

Прехвърляне на информацията Ви:
eTicketsMall е услуга, достъпна в цял свят. С използването на eTicketsMall ни разрешавате да прехвърляме и съхраняваме информацията за Вас извън родната Ви страна за целите, описани в тази политика. Законовите изисквания относно защитата на личните данни и правата на властите да получат достъп до Вашата информация в тези страни може да не са същите като в родната Ви страна.

Избор, който имате за Вашата информация:
Нашата цел е да ви опростен избор относно Вашата информация. Ако имате профил в eTicketsMall, можете да редактирате информацията в потребителския си профил по всяко време. Можете да видите историята на покупките си и да получите достъп до билетите си, като отворите Поръчки.
Можете да преглеждате и редактирате информацията, която съхраняваме за Вас по всяко време и безплатно, като отворите Моите данни в менюто Моят профил. Можете също така да изберете да закриете профила си по всяко време. За тази цел трябва само да ни изпратите заявка на адрес info@eTicketsMall.com от имейла, използван по време на Вашата регистрация. Когато закрием профила Ви, ще запазим историята на поръчките Ви за данъчни цели.
Можете да използвате eTicketsMall и с настройки на браузъра, които не разрешават проследяване.
Също така имате възможност за избор чрез устройството и софтуера, които използвате за достъп до eTicketsMall. Например: браузърът, който използвате, Ви позволява да контролирате "бисквитките" или други видове локално съхранение на данни. За да научите повече за тези възможности, моля, вижте предоставената информация към Вашето устройство или софтуер.

Как и кога споделяме информация:
Тъй като продаваме билети за и от името на трети лица (организатори на събития), ние периодично изпращаме отчети за продажбите на билети, които включват Вашето име и уникален идентификационен код на билета.
Не споделяме информацията за контакт, която сте предоставили на трети страни с рекламни цели.
Когато купувате билети от eTicketsMall, в зависимост от начина на плащане, който сте избрали, се прехвърляте на уебсайтовете на доставчиците на платежни услуги, които са сертифицирани от Българската народна банка като такива. Като алтернатива, ако се намирате на територията на България, след направена заявка за желаните билети на сайта на eTicketsMall, можете да изберете да платите в брой на всяка каса на EasyPay. Независимо от избрания начин на плащане, получаваме сигнали за успешна или неуспешна транзакция, заедно с датата и часа на транзакцията и системата на eTicketsMall не получава и не съхранява никакви данни за Вашата кредитна карта.
Правоприлагащи органи или правителствени агенции. Споделяме само информация, ако считаме, че разкриването ѝ е разумно необходимо, за да се спази закон, регламент или искане, за което има валидно правно основание с цел защита на безопасността, закона или собствеността - обществена, лична или на eTicketsMall; или за откриване, предотвратяване или справяне с измами или проблеми със сигурността или от техническо естество.

Колко дълго съхраняваме информацията ви:
Съхраняваме Вашата информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услугата на eTicketsMall. Когато вече не се налага да използваме информацията Ви и не е необходимо да я спазваме в съответствие с нашите законови, данъчни или регулаторни задължения, ние или ще я премахнем от нашата система, или ще я деперсонализираме, за да не можем да Ви идентифицираме.

Нашата политика относно личната информация за деца:
Децата под 16 години не могат да използват eTicketsMall. Можете да използвате eTicketsMall само, ако сте навършили тази възраст.
Ако сте родител и научите, че Вашето дете използва eTicketsMall и не искате да го използва, моля свържете се с нас.

Вашият избор:
Вашият избор във връзка с информацията, която съхраняваме за Вас, е описан по-долу:
Имате достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, в меню Моят профил.
Можете да редактирате или изтривате данните си от меню Моят профил. Можете да актуализирате данните си от меню Моят профил. Ако имате проблеми с актуализирането на информацията или ако искате да я изтриете, моля свържете се с нас от имейла, използван по време на регистрацията Ви в eTicketsMall.
Можете да се отпишете от нашите бюлетини по всяко време в меню Моят профил / Моите бюлетини.
Ако смятате, че не спазваме напълно законите за защита на личните данни, ще сме ви благодарни, ако отделите малко време и да ни пишете на адрес info@eTicketsMall.com. Имате право да сигнализирате и регулатор. Ако сте от страна член на ЕС и смятате, че не сме спазили законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в България или до местния надзорен орган.

Норикум е регистриран Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни на Република България. Удостоверение № 356633.
Ако имате каквито и да е неясноти или въпроси, моля да отправите запитване на info@eTicketsMall.com преди да продължите и дадете съгласието си с настоящите клаузи за използването на Интернет страницата eTicketsMall.com.
Ако имате каквито и да е възражения по отношение на някоя от клаузите в Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall, моля незабавно да прекратите използването на тази страница, в противен случай давате съгласието си за всички описани условия.
С регистрацията си в eTicketsMall Потребителят декларира, че е прочел, разбира и приема Общите условия и Политиката за защита на лични данни на eTicketsMall и не може да се позовава на неразбиране или неясноти по текста и смисъла на условията, посочени по-долу.
С регистрацията си в eTicketsMall Потребителят декларира съгласието си предоставената от него лична информация да се използва от eTicketsMall и трети страни, в съответствие с условията, указани в Политиката за защита на лични данни.

Промени в Политиката за защита на лични данни
Настоящата Политика за защита на лични данни може да бъде изменяна по всяко време чрез публикуването на промените в раздел „Политика за защита на лични данни” на Интернет страницата eTicketsMall. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Всеки потребител трябва периодично да преглежда тази страница и да се осведомява за промени в Политиката за защита на лични данни. В случай, че продължите да използвате Интернет страницата eTicketsMall и след като промените влязат в сила, Вие се съгласявате и приемате всички условия на изменената Политика за защита на лични данни.

Данни, необходими за регистрацията:
•    имена
•    валиден имейл адрес
•    телефонен номер
•    адрес (опционално)
В случаите, когато това се изисква от Организатора, от компетентните власти, може да се наложи Потребителят да предостави допълнителна информация.
Част от предоставената лична информация може да бъде предоставяна на трети страни, напр. на Организатора, компетентните власти (където е приложимо), например: името Ви и държавата, заедно с уникалния идентификационен код на закупения от Вас билет.
Норикум ООД/eTicketsMall.com спазва приложимите закони за защита на личните данни. С попълването на данните си за регистрация, Потребителят ги предоставя доброволно и се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и използвани от Норикум ООД/eTicketsMall.com за целите на изпълнението на услугата продажба на билети.
Изпратените лични данни се съхраняват в база данни на eTicketsMall. С регистрирането си на тази интернет страница Потребителят заявява съгласието си за използване и съхранение на неговите данни за целите на предлаганите от eTicketsMall услуги.
Норикум ООД/eTicketsMall.com си запазва правото да предоставя данните на Потребителя на компетентните власти или съда при постъпило искане от тях по законово установения ред.
Предоставената информация по време на извършване на плащането за направената от Вас поръчка е необходима за осъществяване на самото плащане. Тази информация не се съхранява на сървърите на eTicketsMall, но информация за постъпилото плащане ще се използва от съответните финансови организации за целите на осъществяване на плащането, както и за целите на осчетоводяване на постъпилото от Вас плащане.
Норикум ООД/eTicketsMall.com не носи никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на предоставени от Потребителя неверни или непълни данни.
Норикум ООД/eTicketsMall.com няма да използва личните Ви данни за маркетингови цели без вашето изрично предварително съгласие.
В случай, че Потребителят желае да получава от eTicketsMall информация относно подобрения и новости в Интернет страницата, както и информация за предстоящи събития и отстъпки, които биха могли да са интересни за него, е необходимо Потребителят да заяви изрично желанието си за получаване на търговски съобщения, използвайки функционалността „Моите листовки”.
В случай, че на по-късен етап, Потребителят прецени, че вече не желае да получава такава информация от eTicketsMall, Потребителят може да заяви отказ от получаване на търговски съобщения, използвайки функционалността „Моите листовки”.
Можете да променяте всички Ваши Лични данни директно от страницата, използвайки функционалността „Моят профил” или като ни изпратите имейл на info@eTicketsMall.com. Моля, когато се свързвате с нас, посочвайте Вашето име и адрес на електронна поща, която сте използвали при регистрацията си, както и кои данни бихте желали да актуализирате.
Препоръчваме Ви да актуализирате личните си данни незабавно след като настъпи промяна в тях. Може да искате информацията във Вашия профил да бъде изтрита или премахната, но, тъй като ние пазим история на минали сделки, не можете да изтривате информация относно минали сделки на Интернет страницата eTicketsMall. В допълнение, може да се окаже невъзможно за нас да изтрием цялата информация, свързана с Вас, защото периодично архивираме информацията.

Защита на данните
Полагаме максимални усилия, включително използваме разумни технически и охранителни действия за защитата и безопасното съхранение на личните данни на Потребителите си, за да ги защитим от непозволен достъп, използване, подправяне или непозволено изтриване. Специално внимание обръщаме на безопасното предаване на личните данни. Тези данни се предават от Вашия компютър на сървъра на eTicketsMall криптирани, използвайки съвременни алгоритми и технологии. 
Защитата на Вашите лични данни се гарантира от множество софтуерни и хардуерни мерки за защита на Интернет страницата и на сървърите, разположени във високо-технологичен център за съхранение на данни, покриващ изискванията на всички международни стандарти за качество, сигурност и надеждност.
Ние приемаме сериозно сигурността и вземаме многобройни предпазни мерки за защита на личните данни. Вие получавате достъп до личните си данни на Интернет страницата eTicketsMall посредством Вашия имейл адрес и парола. Тази парола се криптира. Препоръчваме ви да не споделяте паролата си с никого. В допълнение, Вашите лични данни се съхраняват на защитен сървър, до който само избрани служители и доставчици имат достъп. Ние използваме криптиране на определена информация с цел да защитим личните Ви данни така, както са ни изпратени.
За съжаление, изпращането на данни по Интернет или посредством безжична мрежа не може да бъде 100% сигурно. В резултат на това, ние използваме търговски мерки за защита на данните и се стремим към сътрудничество с дружества, които правят същото, но не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени на или от Интернет страниците и не носим отговорност за действията на трети страни, които може да получат такава информация.

Проследяване на данни
За да улесним и персонализираме опита Ви с Интернет страницата eTicketsMall, ние съхраняваме история на посещенията Ви на нашата страница  на Вашия компютър, като използваме „бисквитки” (cookies). „Бисквитка” (cookies) е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на даден Потребител с цел създаване на архив и съдържа информация за този Потребител. Използваме бисквитки, за да Ви спестим време при използването на Интернет страницата eTicketsMall, да ни напомня кой сте и да следи и набелязва интересите на Потребителя, като целта е бъде предоставен персонализиран опит. Бисквитките ни помагат също така да събираме от Вас данни, които не са лични, сред които: какви страници се посещават и кои връзки се ползват. Използването на тази информация ни помага да създадем по-дружелюбен за всички посетители опит.
Настоящата политика за защита на лични данни се прилага по отношение единствено на бисквитките от нашата Интернет страница.
Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките, но Вие може да имате възможност да промените настройките на браузъра и така да откажете бисквитките. Моля, имайте предвид, че ако откажете или изтриете тези бисквитки, някои части от Интернет страницата eTicketsMall може да не функционират правилно.
На eTicketsMall.com не са инсталирани кодове за проследяване (пиксели и подобни) от търсачки и социални мрежи с цел маркетинг и ремаркетинг на интернет страницата на eTicketsMall. Ако в бъдеще преценим, че  такава инсталация би донесла значителна полза за нашите потребители, ще поискаме от всеки клиент поотделно изрично съгласие за това. Клиентите, ни предоставят изричното си съгласие за използване на техните лични данни на тази цел, ще бъдат изключени от базата данни за маркетинг и ремаркетинг през търсачки и социални мрежи.

Политики за защита на лични данни на Трети лица – Интернет страници
Настоящата Политика за защита на лични данни регулира единствено използването и разкриването на информация, която събираме от Вас. Други Интернет страници, които може да са достъпни чрез eTicketsMall имат свои собствени политики за защита на лични данни и събиране, използване и разкриване на данни. Ако използвате връзка към такива други Интернет страници, Ви препоръчваме да прегледате Политиката за защита на лични данни на съответната Интернет страница. Ние не носим отговорност за политиката или практиката на трети лица.

Субекти, третирани с особено внимание по отношение на защитата на личните данни

Деца

Деца, ненавършили 16-годишна възраст, не могат да използват Интернет страницата eTicketsMall. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 16 години и нито една част от Интернет страницата eTicketsMall няма за цел да привлече вниманието на лице под 16 години.

Други
Ние не събираме, обработваме или съхраняваме каквато и да е информация за физиологична, генетична, психическа, психологическа, културна, социална или друга семейна идентичност, биометрични данни, нито лични данни, които разкриват расов/етнически произход, убеждения, членство или принадлежност към каквато и да е организация/религия и т.н.

Публично достъпни зони
Ние може да представим части от нашата Интернет страница eTicketsMall, където да можете да публикувате открито информация за себе си, да контактувате с други хора, например: дискусионни табла или блогове или да преглеждате продукти, билети и да предоставяте медийно съдържание. Тази информация може да бъде достъпна за други клиенти и дружества и може да се появява на други Интернет страници или в Интернет търсения и поради това тя може да бъде четена, събирана и използвана от другиго. Например, ако публикувате своя адрес на електронна поща заедно с рецензия за дадено представление може да получите нежелани съобщения. Ние не можем да контролираме това кой чете Вашите публикации или какво могат останалите потребителите да правят с информацията, която Вие доброволно публикувате, затова бъдете внимателни, когато публикувате лични данни.

 

 

Валути